Press & Media

Ett pressmeddelande från Gävle Moské

 

Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

[ Den heliga Koranen kapitel 5, vers 32. ]

 

Vi i styrelsen av Gävle Moské dess medlemmar skickar våra djupa kondoleanser till det svenska folket och specifikt till alla anhöriga som förlorat någon i det vansinniga terrordådet som ägde rum i vår huvudstad.

 

Våra tankar går till Er & vi delar Er sorg.

 

Vi fördömer terrordådet och gärningsmannen/männen som låg bakom det.

 

Det är viktigt att tänka på i sammanhanget är att terrorism har ingen religion. 

 

Vi ber till Gud, att Han ska bevara freden och tryggheten i vårt land och världen i övrigt.

 

Med vänliga hälsningar.

 

Gävle Moské

2017-04-09


Kommentar från Imamen i Gävle Moské

 

Foto: Humanisterna

 

I Allahs den nåderikes den barmhärtiges namn.
Detta seminarium var en positiv länk mellan medborgarna som representerades i form av religiösa ledare, organisationer och politiker för att samarbeta för det svenska samhället.

Min förhoppning är att det ska leda till trygghet och fred.
Jag representerade Gävle moskén och berättade om vårt förebyggande arbete i och utanför Gävle.

Extremism är något som islam fördömer och får inte associeras med muslimer eller imamer eftersom imamerna har haft en viktig roll genom historien och bidragit mycket till mänskligheten och civilisationer.

Vi tackade Ja till inbjudan som representanter endast för Gävle moské. Detta är först och främst en obligation för mig som medmänniska och sedan är det en islamisk obligation för mig som imam.

Och sist men inte minst så har vi en skyldighet gentemot samhället att informera om vår ideologi och våra verksamheter som är av allmänt intresse.

Utöver detta så måste vi samarbeta och ha erfarenhetsutbyten inom den demokratiska ramen, mångkulturen och friheten att välja förening och/ eller parti.

Det är inte som vissa rasistiska islamofobiska tidningar påstår och använder sig av alla tillåtna och otillåtna metoder för att smutskasta terrorisera och isolera muslimer. 
Konsekvensen av detta har blivit att hat och hot mot muslimer har ökat. För att ta några konkreta exempel så utsattes moskén i Uppsala för brandattentat och skadegörelse. Moskén i Borås brändes ner och likaså utsattes Gävle moské nyligen för brandattentat.
Dessa tidningar skulle istället ha fokuserat på att sprida ömsesidig respekt och kärlek bland medborgarna.
Dem ska heller inte försöka ställa grupper mot varandra genom att förnedra religioner, minoriteter eller individer.

Till slut vill jag tacka alla som har bidragit till att seminariet blivit av och hoppas att vi fortsätter samarbeta och tillsammans utveckla samhället, genom att odla och skörda mer samarbetsvilja, kärlek, godhet, hopp och rättvisa.

Vänligen

Abo Raad
Imamen i Gävle Moské.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Välkommen till www.gavlemoske.se.

 

Startsidan

Aktiviteter

Ungdom

Kvinnoaktiviteter

Barn

Bönetider

Allt om medlemskap

Om oss

kontakt oss

Press & Media